Piątek, 11 Luty 2011 | Zmarł Abp Józef Życiński

Arcybiskup Józef Życiński współtworzył z nami m.in. projekt literacko-filmowy „Dekalog 89 +”. Jako patron honorowy „Dekalogu 89 +” wspierał nas swoją mądrą radą. Zawsze pełen życzliwości i zrozumienia, polubownie rozstrzygał wszelkie spory ideowe młodych literatów i filmowców.

Odszedł człowiek szlachetny, pełen dobroci i otwartości na problemy współczesnego świata.

Będzie nam Ciebie brakowało, Księże Józefie…

 

http://www.youtube.com/watch?v=Wx8UGlFWybs Przesłanie Arcybiskupa Józefa Życińskiego do uczestników projektu literacko-filmowego DEKALOG 89+.

Zmarł Abp Józef Życiński

Powrót