Projekt edukacyjny „Dekalog 89+” ogólnopolskiprojekt literacko-filmowy organizowany przez

Fundację „Instytut Promocji Edukacji" i Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Projekt edukacyjny „Dekalog 89+” stanowi w założeniu medium, za którego pośrednictwem współczesna polska młodzież wyrazi najważniejsze niepokoje i dylematy swojego pokolenia. Zachęcając młodych ludzi do udziału w konkursie, zmobilizujemy ich jednocześnie do pogłębionej refleksji nad własnym systemem wartości.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pani Maria Kieślowska, Pan Krzysztof Piesiewicz, Senator RP oraz J.E. abp Józef Życiński.

Projekt jest także objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Początkowym stadium projektu był dwuetapowy konkurs:

 1. etap literacki – to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazajalnych (licea, technika) na krótkie opowiadania inspirowane przykazaniami Dekalogu. Nadesłane prace oceni jury w składzie: Stefan Chwin – przewodniczący, Zygmunt Miłoszewski i Darek Dikti.
 2. etap filmowy – to konkurs dla studentów (dwóch ostatnich lat) oraz niedawnych absolwentów reżyserii i operatorstwa (przed debiutem pełnometrażowym) na adaptacje filmowe 10 opowiadań nagrodzonych w części literackiej. Nagrodą jest realizacja zwycięskich projektów adaptacji w formie krótkometrażowych (ok. 10 minut) filmów fabularnych na taśmie 16 mm. Projekty oceniać będzie Rada Artystyczna w składzie: Wojciech Marczewski – przewodniczący, Michał Rosa, Andrzej Mańkowski i Darek Dikti.

Etap filmowy projektu skonstruowany został w taki sposób, aby udział w nim stał się dla młodych twórców ważnym, praktycznym doświadczeniem zawodowym, otwierającym ich drogę do realizacji pełnometrażowego debiutu fabularnego.

Projekt „Dekalog 89+” został zrealizowany w 20. rocznicę słynnego cyklu filmowego pt. „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego.

 

 

Założenia realizacyjne projektu „Dekalog 89+”:

I etap – literacki:

 1. Konkurs na opowiadanie ogłoszono w szkołach średnich w całej Polsce we wrześniu 2007 r.
 2. Każde zgłoszone na konkurs opowiadanie musi nawiązywać treścią do jednego z przykazań Dekalogu (musi zawierać adekwatny do danego przykazania dylemat moralny).
 3. Tematykę opowiadań powinny stanowić szeroko pojęte problemy młodych ludzi, a miejsce akcji – najbliższe otoczenie (dom, szkoła, osiedle, miejscowość, w której się mieszka).
 4. Dla zwycięzców konkursu Organizatorzy ufundują atrakcyjne nagrody: 10 nagród głównych w formie pieniężnej, a także wiele wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.
 5. Takie same nagrody otrzymają również nauczyciele, którzy przygotują do konkursu autorów zwycięskich prac.

II etap – filmowy:

 1. Termin ogłoszenia konkursu na adaptacje filmowe opowiadań jest przewidziany na połowę marca 2008 r.
 2. Do konkursu będą przyjmowane projekty krótkometrażowych filmów fabularnych, o planowanym czasie trwania około 10-15 minut.
 3. Realizacja filmowa zwycięskich scenariuszy odbędzie się w II poł. 2008 r.
 4. Wszystkie zrealizowane filmy zostaną wydane przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na nośnikach DVD i VHS i będą bezpłatnie dystrybuowane do szkół ponadgimnazjalnych w całym edycję płyt DVD z cyklem do ogólnodostępnych sieci sprzedaży detalicznej. Przewidziane są również emisje telewizyjne oraz inne formy upowszechniania projektu (2009/2010).
 5. Ostatni etap projektu to dystrybucja cyklu na rynku międzynarodowym, jako swoisty wkład młodego pokolenia Polaków do dyskusji o wartościach w jednoczącej się Europie i poza nią (2009/2010).